श्री गुरू पादुका स्त्रोत्रम

शास्त्रहरुले गु को अर्थ बताएका छन – अंधकार या मूल अज्ञान अनी रु को अर्थ भनेका छन – त्यसको निरोधक। गुरुलाई गुरु यसकारण भनिएको छ कि उनले अज्ञान तिमिरलाई ज्ञानांजन-शलाका ले समाप्त गराई दिन्छन । अर्थात दुई अक्षर बाट मिलेर बनेको ‘गुरु’ शब्दको अर्थ – प्रथम अक्षर ‘गु को अर्थ- ‘अंधकार’ हुन्छ भने अर्को अक्षर ‘रु’ को अर्थ- ‘त्यसलाई मेटाउनेवाला ‘ हुन्छ ।
अर्थात अंधकार लाई तोडेर प्रकाश तिरको यात्रामा लैजाने वाला लाई नै ‘गुरु’ भनिन्छ । गुरु त्यही व्यक्तिलाई भनिन्छ जसले अज्ञानलाई निराकरण गराउछ अथवा गुरु त्यो व्यक्ती हुन सक्छ जसले वास्तविक धर्मको बाटोमा हिडन सिकाउछ । श्री सद्गुरु आत्म-ज्योति माथि लागेको आवरण लाई हटाउन सक्छ भने परम गुरुले सम्पूर्ण भ्रम र ब्रहमका जालाहरु लाई पनि काटेर परमधामको मार्ग प्रशस्त गराइदिन्छ ।

श्री गुरू पादुका स्त्रोत्रम
अनंत संसार समुद्र तार नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिदाभ्यां।
वैराग्य साम्राज्यद पूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां॥१॥

The crossing of this Endless ocean of samsara is enabled
by the boat that is sincere devotion to Guru
Showing me the way to the valuable dominion of renunciation,
O dear Guru, I bow to thy holy sandals.
….
कवित्व वाराशि निशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावांबुदमालिक्याभ्यां।
दूरीकृतानम्र विपत्तिताभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां॥२॥
ज्ञान के परम सागर पूर्णकला वाले चन्द्रमा की तरह और

Like a full moon for the ocean of the Knowledge,
Like down pour of water to put out the fire of misfortunes,
Removing the various distresses of those who surrender to them,
O dear Gurudev, I bow to thy holy sandals.
—–

नता ययोः श्रीपतितां समीयुः कदाचिदप्याशु दरिद्रवर्याः।
मूकाश्च वाचसपतितां हि ताभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां॥३॥

Those who prostrate to the blessed padukas of their Guru
become possessors of great wealth
and overcome the curse of their poverty very quickly.
To such padukas my infinite prostrations.
—-
नाली कनी काशपदाहृताभ्यां नानाविमोहादि निवारिकाभ्यां।
नमज्जनाभीष्ट ततिब्रदाभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां॥४॥

Attracting us to the Lotus-like feet of our Guru,
removing all kinds of desires borne out of ignorance,
fulfilling all the desires of the disciple who bows humbly
To such padukas I humbly offer my obeisance.
—-

नृपालिमौलि ब्रज रत्न कांति सरिद्विराज्झषकन्यकाभ्यां।
नृपत्वदाभ्यां नतलोकपंक्ते: नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां॥५॥

Shining like a precious stone adorning the crown of a king
They stand out like a beautiful damsel in a river infested with crocodiles
They raise the devotees to the state of sovereign emperors,
To such padukas I humbly offer my obeisance.
—–

पापांधकारार्क परंपराभ्यां पापत्रयाहीन्द्र खगेश्वराभ्यां।
जाड्याब्धि संशोषण वाड्वाभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां॥६॥

Shining radiantly like the Sun, effacing the endless darkness of the disciples sins,
Like an eagle for the snake like three-fold pains of Samsara
like a conflagration of fire whose heat dries away the
ocean of ignorance
To such supreme padukas of my Gurudev, I humbly surrender.
—–

शमादिषट्क प्रदवैभवाभ्यां समाधि दान व्रत दीक्षिताभ्यां।
रमाधवांघ्रि स्थिरभक्तिदाभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां॥७॥

They endow us with the glorious six qualities like Shama,
They vow to bless the intiated ones with the ability to go into samadhi.
Blessing the devotees with permanent devotion for the feet of Lord Vishnu(Ramaadhava)
To such divine padukas I offer my prayers.
——
स्वार्चापराणाम खिलेष्टदाभ्यां स्वाहासहायाक्ष धुरंधराभ्यां।
स्वान्ताच्छ भावप्रदपूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां॥८॥

Fulfilling all the wishes of the disciples,

Who are ever-available and dedicated for Sewa,
Awakening the sincere aspirants to the divine state of self realization,
Again and again prostrate to those Padukas of my Poojya Gurudev
——
कामादिसर्प व्रजगारुडाभ्यां
विवेक वैराग्य निधि प्रदाभ्यां।
बोध प्रदाभ्यां दृत मोक्ष दाभ्यां
नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां॥९॥

They are like an eagle for all the serpents of desires,
Blessing us with the valuable treasure of discrimination and renunciation,
Granting us the knowledge to get instant liberation from the shackles of the life,
My prostrations to those holy Padukas of my Guru.