Testimonials

पितृमुक्ती कार्यक्रम असोज २०७६

Read More

अमृत जल ब्रोसरमा नै छ यस्तो चमत्कार | Amazing Experiences With Amrit Jal brochures

Read More

स्वज्ञान शिक्षा आत्माको उद्वार हो, परमात्माको द्वार हो ।

Read More

USA Citizen conveyed the journey of spirituality

Read More

शक्तीपात तथा अलौकिक अनुभुतीहरु

Read More

Ajith Ginneliya talks about The path Of ultimate truth.

Read More

परा बिद्या स्वास्थ्य शिविर बाट शुगरको समस्या बिलकुल ठीक

Read More

Experiences sharing after Guru’s Blessing.

Read More

Shree Trikuta Gurudham Nepal | Experience of Ishwor Joshi (Senior Music Teacher )

Read More

Experiences of student’s after the Guru’s Grace…

Read More

“चाल चरित्र चिन्तन” कार्यक्रम पश्चात का अनुभवहरु ।

Read More

दिव्य दृष्टी खुले पछी प्रत्यक्ष

Read More

मृत्याक्षरी स्तोत्रम महायज्ञ

Read More

Live Powerful Supreme Grace Light caught on normal mobile Camera .

Read More

सुमधर र मन्त्र मुग्ध पार्ने संगीत सँगै “सुप्रिम गड” पुस्तक विमोचन कार्यक्रम को शुभारम्भ ।

Read More

परम गुरुवर श्री त्रिकुटानन्द ज्यु को सानीध्यता तथा अलौकिक तथा दिव्य शक्तिपातका केही क्षणहरु ।

Read More

आफ्ना केही अनुभव हरु को बिषय मा बोल्दै संचार मन्त्री श्री मोहन बहादुर बस्नेत ज्यु ।

Read More

प्रोफेसर डा. नारायण प्रशाद परसाईज्यु द्धारा “चाल चरित्र चिन्तन” कार्यक्रम पश्चातका अभिव्यक्तीहरु ।

Read More

“चाल चरित्र चिन्तन” कार्यक्रम पश्चात का अनुभवहरु ।

Read More

वरिष्ठ संस्कृतविद श्री सत्य मोहन जोशीज्युका व्यक्तिगत अनुभवहरु

Read More

“चाल चरित्र चिन्तन”

Read More

चाल चरित्र चिन्तन

Read More